Lisätietoa

Rekisteröinnissä vaadittava sähköpostiosoite tallentuu palveluntarjoajan salattuun tietokantaan, joka ei ole oletusarvoisesti kenekään nähtävillä. Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin eikä mielipidetutkimuksiin.

Rekisteröinnin yhteydessä annettuja taustatietoja voidaan käyttää tutkimusaineistona. Taustatiedoista voidaan tuottaa tilastollista aineistoa, josta on poistettu kaikki tunnistetiedot.

Jeppe juomapäiväkirjan dataa säilytetään suojatulla tietokantapalvelimella, johon ei ulkopuolisilla ole pääsyä.

Takaisin